Rodzaje powiązań

Wśród przepisów definiujących ceny transferowe, znajdujemy również informację o wyróżnionych rodzajach powiązań między podmiotami. Można mówić o trzech rodzajach powiązań:

Powiązania kapitałowe w cenach transferowych

O istnieniu powiązań kapitałowych mówimy w sytuacji, kiedy jedna z osób (bądź jeden z kontrahentów) posiada prawo głosu, które wynosi przynajmniej 5% wszystkich praw głosu w innym podmiocie, lub w sytuacji gdy jedna z osób dysponuje bezpośrednio lub pośrednio prawem głosu w innym podmiocie. Takie powiązania (kapitałowe) mogą występować także w przypadku, gdy posiadane są udziały w kapitale innego podmiotu.

Powiązania osobowe

O takich powiązaniach możemy mówić w przypadku sytuacji gdy występuję np. łączenie funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej lub też innej funkcji o charakterze kierowniczym w dwóch różnych podmiotach. Podobnie, w sytuacji gdy łączona jest funkcja w jednym z podmiotów przy równoczesnym posiadaniu udziałów (o wysokości minimum 5%) w innym podmiocie.

Powiązania rodzinne

Powiązania rodzinne, to jak sama nazwa wskazuje, powiązania, które występują pomiędzy podmiotami spokrewnionymi ze sobą lub spowinowaconymi. Jest to istotne wówczas, gdy takie podmioty sprawują funkcje bądź też posiadają udziały w podmiotach, które przeprowadzają ze sobą transakcje.